PROMOSI PINJAMAN PERIBADI BANK / KOPERASI

SMARTPRO FINANCING

SENARAI NAMA MAJIKAN YANG BOLEH MEMOHON SKIM INI

 

SENARAI NAMA ORGANISASI YANG LAYAK MEMOHON

SKIM PEMBIAYAAN 

 

 

 KERAJAAN NEGERI

Johor

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
 • Jabatan Negeri
  • Jabatan Agama Islam Negeri Johor
  • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Johor
  • Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Johor
  • Jabatan Kerja Raya Negeri Johor
  • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Johor
  • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Negeri Johor
  • Jabatan Perhutanan Negeri Johor
  • Jabatan Perkhidmatan Haiwan Negeri Johor
  • Jabatan Pertanian Negeri Johor
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan Johor
  • Muzium Diraja Johor
  • Pejabat Kebun Bunga Kerajaan Negeri Johor
  • Pejabat Pembangunan Negeri Johor
  • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Johor
  • Perbendaharaan Negeri Johor
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Johor
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Bandaraya
  • Majlis Daerah 
  • Majlis Perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Jabatan Perlancongan, Johor
  • Perbadanan Islam Negeri Johor
  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Johor
  • Perbadanan Taman Negara Johor
  • Pihak Berkuasa Tempatan Pasir Gudang
  • Yayasan Pelajaran Johor
  • Yayasan Pembangunan Keluarga Johor
  • Yayasan Warisan Johor

Kedah

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
 • Jabatan Negeri
 • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Negeri Kedah
 • Pejabat Mufti Kedah
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Bandaraya
  • Majlis Daerah
  • Majlis Perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Majlis Agama Islam Kedah
  • Perbandaran Perpustakaan Awam Negeri Kedah

Kelantan

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Bahagian Kerajaan Tempatan Kelantan
  • Bahagian Majlis Mesyuarat Kerajaan
  • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Kelantan
  • Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
  • Bahagian Perumahan Kelantan
  • Pejabat Perbendaharaan Negeri Kelantan
  • Pusat Maklumat Negeri Kelantan
  • Pusat Penerangan Pelancongan Negeri Kelantan (TIC)
  • Unit Audit Dalam
  • Unit Perancang Ekonomi Negeri Kelantan
  • Urusetia Penerangan Kerajaan Kelantan
 • Jabatan Negeri
  • Jabatan Negeri
  • Pejabat Tanah dan Galian Negeri Kelantan
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Kelantan
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Daerah
  • Majlis perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Kelantan
  • Perbadanan Kemajuan Iktisad Negeri
  • Yayasan Islam Kelantan
  • Yayasan Kelantan Darul Naim

Melaka

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Melaka
 • Jabatan Negeri
  • Jabatan Negeri
  • Mahkamah Syariah Negeri Melaka
  • Pejabat Hutan Negeri
  • Pejabat Pembangunan Negeri Melaka
  • Pejabat Penasihat Undang-undang
  • Pejabat Tanah dan Galian Melaka
  • Pejabat TYT Yang Dipertua Negeri
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Bandaraya Melaka
  • Majlis Daerah Jasin
  • Majlis Perbandaran Alor Gajah
 • Badan Berkanun Negeri
  • Institut Kajian Sejarah dan Patriotik Malaysia
  • Institut Pengurusan Melaka
  • Institut Seni Malaysia Melaka
  • Kolej Teknologi Islam
  • Perbadanan Air
  • Perbadanan Kemajuan Negeri Melaka
  • Perbadanan Kemajuan Tanah Adat
  • Perbadanan Muzium Negeri
  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Melaka
  • Yayasan Melaka

Negeri Sembilan

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Badan Kawal Selia Air
  • Majlis Sukan Negeri Sembilan
  • Pegawai-pegawai Kanan Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Pejabat Kewangan Negeri Sembilan
  • Pejabat Menteri Besar Negeri Sembilan
  • Setiausaha Kerajaan Negeri Sembilan
  • Unit Dewan dan Protokol
  • Unit Pengurusan Teknologi Maklumat
  • Unit Pentadbiran
  • Unit Perancang Ekonomi Negeri Sembilan
  • Unit Perkhidmatan dan Latihan
  • Unit Perumahan dan Kerajaan Tempatan
 • Jabatan Negeri
  • Pejabat Kewangan Negeri Sembilan
  • Pejabat Pembangunan Negeri Sembilan
  • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Daerah
  • Majlis Perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Lembaga Muzium Negeri Sembilan
  • Majlis Agama Islam Negeri Sembilan
  • Majlis Tindakan Pelancongan Negeri
  • Perbadanan Kemajuan Negeri Sembilan
  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Sembilan
  • Yayasan Negeri Sembilan

Pahang

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Pahang
 • Jabatan Negeri
  • Semua Jabatan
  • Pejabat Kewangan dan Perbendaharaan Negeri
  • Pejabat KYDMM Sultan Pahang
  • Pejabat Mufti Pahang
  • Pejabat Perkhidmatan Haiwan Negeri Pahang
  • Pejabat Tanah dan Galian
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Pahang
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Daerah
  • Majlis Perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Lembaga Kemajuan Perusahaan Pertanian (LKPP)
  • Lembaga Muzium Negeri Pahang
  • Lembaga Pembangunan Tioman
  • Majlis Agama Islam dan Adat Resam Melayu Pahang
  • Perbadanan Kemajuan Bukit Fraser
  • Perbadanan Kemajuan Negeri Pahang
  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pahang
  • Perbadanan Stadium Darul Makmur
  • Pusat Pembangunan Kemahiran Pahang
  • Yayasan Pahang
 • Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
  • Jabatan Perikanan Pahang

Perak

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Majlis Sukan Negeri Perak
  • Pejabat YAB Menteri Besar Perak
  • Perak
 • Jabatan Negeri
  • Semua Jabatan
  • Lembaga Muzium Negeri Perak
  • Pejabat Kewangan Negeri Perak
  • Pejabat Tanah dan Galian Perak
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Perak
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Bandaraya Ipoh
  • Majlis Daerah
  • Majlis Perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Lembaga Air Perak
  • Perbadanan Kemajuan Ekonomi Islam Negeri Perak
  • Perbadanan Pembangungan Pertanian Negeri Perak
  • Perbadanan Perpustakaan Awan Negeri Perak
  • Yayasan Perak

Perlis

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Pejabat Setiausaha Kerajaan
 • Jabatan Negeri
  • Semua Jabatan
  • Mahkamah Syariah Negeri
  • Pejabat DYMM Tuanku Raja Perlis
  • Pejabat Kemajuan Negeri Perlis
  • Pejabat Kewangan Perlis
  • Pejabat Penasihat Undang-undang
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Perbandaran Kangar
 • Badan Berkanun Negeri
  • Baitulmal Negeri Perlis
  • Jabatan Hal Ehwal Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Perlis
  • Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri Perlis
  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Perlis
  • Yayasan Islam Negeri Perlis

Pulau Pinang

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Pejabat Setiausaha Kerajaan
 • Jabatan Negeri
  • Semua Jabatan
  • Majlis Agama Islam Pulau Pinang
  • Pejabat Mufti Kerajaan Pulau Pinang
  • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian
  • Pejabat TYT Yg Di-Pertua Negeri
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Perbandaran Pulau Pinang
 • Badan Berkanun Negeri
  • Majlis dan Jabatan Agama Islam Negeri
  • Perbadanan Pembangunan Pulau Penang (PDC)
  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Pulau Pinang

Sabah

 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Dewan Bandaraya Kota Kinabalu
  • Lembaga Perbadanan Kudat
  • Majlis Daerah
 • Jabatan Ketua Menteri
  • Bahagian Kabinet dan Dasar
  • Biro Pengaduan Awam Negeri Sabah
  • Jabatan Hal Ehwal Agama Islam Negeri Sabah
  • Jabatan Ketua Menteri
  • Jabatan Perhutanan Sabah
  • Jabatan Perkhidmatan Awam Negeri
  • PUSPANITA Cawangan Negeri Sabah
  • Unit Perancang Ekonomi Negeri Sabah
  • Yayasan Sabah
 • Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan
  • Jabatan Perancang Bandar dan Wilayah Negeri Sabah
  • Kementerian Kerajaan Tempatan dan Perumahan
  • Lembaga Pembangunan Perumahan dan Bandar
 • Kementerian Kewangan
  • Jabatan Bendahari Negeri Sabah
  • Jabatan Perkhidmatan Komputer Negeri
  • Kementerian Kewangan
  • Perbadanan Pinjaman Sabah
 • Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna
  • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sabah
  • Kementerian Pembangunan Masyarakat dan Hal Ehwal Pengguna
  • Majlis Perkhidmatan Sosial
  • Perpustakaan Negeri Sabah
  • Unit Hal Ehwal Wanita
 • Kementerian Pembangunan Belia, Kebudayaan dan Kemajuan Sukan
  • Jabatan Muzium
  • Kementerian Pembangunan Belia, Kebudayaan dan Kemajuan Sukan
  • Lembaga Sukan Negeri Sabah
 • Kementerian Pembangunan Infrastruktur
  • Jabatan Air Negeri Sabah
  • Jabatan Kerja Raya Negeri Sabah
  • Jabatan Pelabuhan dan Dermaga
  • Kementerian Pembangunan Infrastruktur
 • Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan
  • Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Keusahawanan
  • Pejabat Daerah
 • Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar
  • Jabatan Hidupan Liar
  • Jabatan Perlindungan Alam Sekitar
  • Kementerian Pelancongan, Kebudayaan dan Alam Sekitar
  • Lembaga Pelancongan Sabah
  • Lembaga Pemegang Amanah Taman-taman Sabah
  • Unit Sains dan Teknologi
 • Kementerian Pembangunan Perindustrian
  • Jabatan Pembangunan Perindustrian dan Penyelidikan
 • Lain-lain
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan Sabah
 • Kementerian Pembangunan Perindustrian
  • Kementerian Pembangunan Perindustrian
  • Perbadanan Pembangunan Bandar
  • Perbadanan Pembangunan Ekonomi Sabah
  • Taman Perindustrian Kota Kinabalu
 • Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat
  • Jabatan Pembangunan Sumber Manusia
  • Kementerian Pembangunan Sumber dan Kemajuan Teknologi Maklumat
  • Lembaga Kemajuan Tanah Negeri Sabah
  • Lembaga Kemajuan Perhutanan Negeri Sabah
 • Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
  • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sabah
  • Jabatan Perikanan
  • Jabatan Perkhidmatan Haiwan dan Perusahaan Ternak
  • Jabatan Pertanian Negeri Sabah
  • Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
  • Koperasi Kemajuan Nelayan dan Perikanan
  • Korporasi Pembangunan Desa
  • Lembaga Industri Getah Sabah
  • Yayasan Usaha Maju

Sarawak

 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Bandaraya Kuching Selatan
  • Majlis Daerah
  • Majlis Perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Dewan Bandaraya Kuching Utara
  • Dewan Suarah Bau
  • Lembaga Kemajuan Bintulu
  • Perbadanan Bekalan Letrik Sarawak (SESCO)
  • Perbadanan Kemajuan Perusahaan Kayu Sarawak
  • Perbadanan Pembangunan Ekonomi Negeri Sarawak (SEDC)
  • Perbadanan Stadium Negeri Sarawak
  • Pusat Kepelbagaian Sarawak
  • Pustaka Negeri Sarawak
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Sarawak
  • Suruhanjaya Perumahan dan Pembangunan Sarawak
  • Tabung Baitulmal Sarawak
  • Yayasan Sarawak
 • Dewan Undangan Negeri
  • Dewan Undangan Negeri
 • Perundangan
  • Jabatan Kehakiman Syariah Negeri Sarawak
  • Mahkamah Bumuputera
  • Mahkamah Tinggi, Sesyen dan Juvana
 • Jabatan Ketua Menteri
  • Bahagian Pentadbiran Am dan Pengurusan Sumber Manusia
  • Jabatan Agama Islam Sarawak
  • Jabatan Ketua Menteri Sarawak
  • Jabatan Pembangunan Sarawak
  • Jabatan Perancang Negeri Sarawak
  • Majlis Bagi Adat Istiadat Sarawak
  • Majlis Pembangunan Sosial
 • Jabatan Kerajaan Persekutuan
  • Jabatan
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja (KWSP) Sarawak
  • Lembaga Hasil Dalam Negeri Sarawak
 • Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam
  • Kementerian Alam Sekitar dan Kesihatan Awam
 • Kementerian Kewangan dan Kemudahan Awam
  • Jabatan Kewangan/Perbendaharaan Sarawak
  • Kementerian Kewangan dan Kemudahan Awam
  • Lembaga Air Sarawak
  • Lembaga Bekalan Air Kuching Sarawak
  • Lembaga Bekalan Air Sibu Sarawak
  • Lembaga Pelabuhan Bintulu
  • Lembaga Pelabuhan Miri
 • Kementerian Pelancongan
  • Kementerian Pelancongan Sarawak
  • Lembaga Pelancongan Sarawak
 • Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan
  • Jabatan Kerja Raya Negeri Sarawak
  • Kementerian Pembangunan Infrastruktur dan Perhubungan
  • Lembaga Pelabuhan Rajang
  • Lembaga Sungai-sungai Sarawak
  • Majlis Keselamatan Jalan Raya
  • Perbadanan Urusan Kejuruteraan dan Limbungan Brooke
 • Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Pembangunan Tanah
  • Jabatan Pengairan dan Saliran Negeri Sarawak
  • Kementerian Pembangunan Luar Bandar dan Pembangunan Tanah
  • Lembaga Kemajuan Tanah Sarawak
  • Lembaga Pemulihan dan Penyatuan Tanah Sarawak
 • Lain-lain
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan Sarawak
 • Kementerian Pembangunan Perindustrian
  • Kementerian Pembangunan Perindustrian
 • Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi
  • Biro Wanita Sarawak
  • Jabatan Kebajikan Masyarakat Negeri Sarawak
  • Jabatan Muzium
  • Kementerian Pembangunan Sosial dan Urbanisasi
  • Majlis Sukan Sarawak
 • Kementerian Perancangan dan Pengurusan Sumber
  • Jabatan Perhutanan Sarawak
  • Jabatan Tanah dan Survei Sarawak
  • Kementerian Perancangan dan Pengurusan Sumber
  • Lembaga Pembangunan dan Lindungan Tanah
  • Lembaga Sumber Asli dan Persekitaran Sarawak
  • Majlis Perairan Sarawak
 • Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
  • Jabatan Pertanian Negeri Sarawak
  • Kementerian Pertanian dan Industri Makanan
 • Kementerian Perumahan
  • Kementerian Perumahan

Selangor

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Pejabat Setiausaha Kerajaan Negeri Selangor
 • Jabatan Negeri
  • Semua Jabatan
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Negeri Selangor
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Bandaraya
  • Majlis Daerah
  • Majlis Perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Lembaga Muzium Selangor
  • Perbadanan Kemajuan Neger Selangor (PKNS)
  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Selangor
 • Lain-lain
  • Syarikat Bekalan Air Selangor Sdn. Bhd.

Terengganu

 • Pejabat Setiausaha Kerajaan
  • Akademi Pembinaan Insan
  • Bahagian Belia, Sukan, Kebudayaan dan Pelancongan
  • Bahagian Kerajaan Tempatan Terengganu
  • Bahagian Pengurusan Sumber Manusia Terengganu
  • Bahagian Pentadbiran dan Kewangan
  • Bahagian Perumahan Terengganu
  • Dewan Undangan Negeri
  • Majlis Sukan Negeri Terengganu
  • Unit Pengurusan Maklumat Negeri (UPMN)
  • Unit Perancang Ekonomi Terengganu
 • Jabatan Negeri
  • Semua Jabatan
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Negeri Terengganu
 • Pejabat Daerah dan Tanah
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Majlis Daerah
  • Majlis Perbandaran
 • Badan Berkanun Negeri
  • Institut Lanjutan Teknikal
  • Lembaga Muzium Negeri Terengganu
  • Majlis Agama Islam dan Adat Istiadat Melayu Terengganu
  • Perbadanan Memajukan Iktisad Negeri Terengganu
  • Perbadanan Perpustakaan Awam Negeri Terengganu
  • Syarikat Air Terengganu Sdn Bhd (SATU)
  • Universiti Darul Iman Malaysia (UDM)
  • Yayasan Islam Terengganu
  • Yayasan Pembangunan Keluarga Terengganu
  • Yayasan Pembangunan Usahawan Terengganu
  • Yayasan Terengganu

 

 

KERAJAAN PERSEKUTUAN

Jabatan Perdana Menteri

 • Kementerian
  • Jabatan Perdana Menteri
 • Bahagian
  • Bahagian Pengurusan Hartanah
  • Bahagian Pengurusan Perkhidmatan dan Sumber Manusia
  • Biro Pengaduan Awam (BPA)
  • Biro Tatanegara
  • Institut Latihan Kehakiman dan Perundangan (ILKAP)
  • Jabatan Kehakiman Syariah Malaysia
  • Jabatan Kemajuan Islam Malaysia (JAKIM)
  • Mahkamah Syariah Wilayah Persekutuan
  • Majlis Tindakan Ekonomi Negara (MTEN)
  • Pejabat Ketua Setiausaha Negara
  • Pejabat Setiausaha Persekutuan, Sabah
  • Pejabat Setiausaha Persekutuan, Sarawak
  • Unit Sistem Maklumat Pengurusan Ketua Eksekutif
 • Agensi / Jabatan
  • Agensi Penguatkuasaan Maritim Malaysia
  • Badan Pencegah Rasuah
  • Bahagian Hal Ehwal Undang-undang
  • Bahagian Istiadat dan Urusetia Antarabangsa
  • Bagian Kabinet, Perlembagaan dan Perhubungan Antara Kerajaan
  • Biro Bantuan Guaman
  • Institut Kefahaman Islam Malaysia (IKIM)
  • Institut Tadbiran Awam Negara (INTAN)
  • Jabatan Agama Islam Wilayah Persekutuan (JAWI)
  • Jabatan Audit Negara
  • Jabatan Insolvensi Malaysia
  • Jabatan Peguam Negara
  • Jabatan Perangkaan Malaysia
  • Jabatan Perkhidmatan Awam (JPA)
  • Jabatan Perpaduan Negara dan Integrasi Nasional
  • Jabatan Zakat, Wakaf dan Urusan Haji
  • Lembaga Kemajuan Tanah Persekutuan (FELDA)
  • Mahkamah Persekutuan
  • Majlis Keselamatan Negara
  • Parlimen Malaysia
  • Pejabat Ketua Pegawai Keselamatan Kerajaan Malaysia
  • Pejabat Penyimpan Mohor Besar dan Raja-raja Malaysia, Majlis Raja-raja
  • Suruhanjaya Hak Asasi Manusia Malaysia (SUHAKAM)
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Awam Malysia (SPA)
  • Suruhanjaya Perkhidmatan Pelajaran (SPP)
  • Suruhanjaya Pilihan Raya Malaysia (SPR)
  • Unit Pemodenan Tadbiran dan Perancangan Pengurusan Malaysia (MAMPU)
  • Unit Penyelarasan Pelaksanaan (ICU)
  • Unit Perancangan Ekonomi (EPU)
 • Badan Berkanun
  • Lembaga Kemajuan Wilayah Pulau Pinang (PERDA)
  • Lembaga Tabung Haji
 • Agensi / Jabatan di Negeri
  • Jabatan Pembangunan Persekutuan Sabah

Kementerian Belia dan Sukan

 • Kementerian
  • Kementerian Belia dan Sukan, Malaysia
 • Bahagian
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Alor Gajah
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Bachok
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Bukit Mertajam
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Chembong
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Dusun Tua
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Jitra
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Kinarut
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Kuala Perlis
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Miri
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Pagoh
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Peretak
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Sri Iskandar
  • Institut Kemahiran Belia Negara - Wakaf Tapai
  • Institut Kemahiran Tinggi Belia Negara - Sepang
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Belia dan Sukan Negara (JBSN)
  • Jabatan Belia dan Sukan Negeri Pulau Pinang
  • Jabatan Belia dan Sukan Negeri Melaka
  • Jabatan Belia dan Sukan Negeri Perlis
  • Jabatan Belia dan Sukan Negeri Wilayah Persekutuan Kuala Lumpur
  • Majlis Sukan Negara
  • Perbadanan Stadium Merdeka
 • Badan Berkanun
  • Institut Sukan Negara

Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri

 • Kementerian
  • Kementerian Hal Ehwal Dalam Negeri
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Imigresen Malaysia
  • Jabatan Pendaftar Pertubuhan
  • Jabatan Pendaftaran Negara

Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan

 • Kementerian
  • Kementerian Kebudayaan, Kesenian dan Warisan
 • Agensi / Jabatan
  • Istana Budaya
  • Jabatan Arkib Negara
  • Jabatan Muzium Malaysia
  • Jabatan Warisan Negara
  • Perpustakaan Negara Malaysia
 • Badan Berkanun
  • Balai Seni Lukis Negara
  • Perbadanan Kemajuan Filem Nasional Malaysia (FINAS)
  • Perbadanan Kemajuan Kraftangan Malaysia
 • Maktab
  • Akademi Seni Budaya dan Warisan Kebangsaan

Kementerian Kemjuan Luar Bandar dan Wilayah

 • Kementerian
  • Kementerian Kemajuan Luar Bandar dan Wilayah
 • Agensi / Jabatan
  • Institut Kemajuan Desa (INFRA)
  • Jabatan Hal Ehwal Orang Asli (JHEOA)
  • Jabatan Kemajuan Masyarakat (KEMAS)
 • Badan Berkanun
  • Lembaga Kemajuan Johor Tenggara (KEJORA)
  • Lembaga Kemajuan Kelantan Selatan (KESEDAR)
  • Lembaga Kemajuan Terengganu Tengah (KETENGAH)
  • Lembaga Kemajuan Wilayah Kedah (KEDA)
  • Pihak Berkuasa Kemajuan Pekebun Kecil Perusahaan Getah (RISDA)
 • Lain-lain
  • Lembaga Penyatuan dan Pemulihan Tanah Persekutuan (FELCRA)

Kementerian Kerja Raya

 • Kementerian
  • Kementerian Kerja Raya, Malaysia
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Kerja Raya Malaysia (JKR)
 • Badan Berkanun
  • Lembaga Jurutera Malaysia
  • Lembaga Juruukur Bahan Malaysia
  • Lembaga Lebuhraya Malaysia (LLM)
  • Lembaga Pembangunan Industri Pembinaan Malaysia

Kementerian Keselamatan Dalam Negeri

 • Kementerian
  • Kementerian Keselamatan Dalam Negeri
 • Agensi / Jabatan
  • Agensi Antidadah Kebangsaan (AADK)
  • Jabatan Penjara Malaysia
  • Jabatan Pertahanan Awam
  • Polis Diraja Malaysia

Kementerian Kesihatan

 • Kementerian
  • Kementerian Kesihatan, Malaysia
 • Bahagian
  • Bahagian Keselamatan dan Kualiti Makanan
  • Bahagian Kesihatan Pergigian
  • Bahagian Perkhidmatan Farmaseutikal
 • Agensi / Jabatan
  • Biro Pengawalan Farmaseutikal Kebangsaan
  • Hospital Kuala Lumpur
  • Hospital Putrajaya
  • Hospital Serdang
  • Institut Jantung Negara
  • Institut Kesihatan Umum
  • Institut Penyelidikan Perubatan
  • Jabatan Kesihatan Awam
  • Pusat Penyelidikan Klinikal
 • Agensi / Jabatan di Negeri
  • HospitalKerajaan
  • Jabatan Kesihatan

Kementerian Kewangan

 • Kementerian
  • Kementerian Kewangan Malaysia
 • Bahagian
  • Perbendaharaan Malaysia Sabah
  • Perbendaharaan Malaysia Sarawak
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Akauntan Negara
  • Jabatan Kastam Diraja Malaysia
  • Jabatan Penilaian dan Perkhidmatan Harta
 • Badan Berkanun
  • Akademik Kastam Diraja Malaysia
  • Bank Negara Malaysia
  • Bank Simpanan Nasional
  • Institut Akauntan Malaysia
  • Institut Penilaian Negara
  • Kumpulan Wang Simpanan Pekerja
  • Lembaga Hasil Dalam Negeri Malaysia
  • Lembaga Pembangunan Langkawi
  • Lembaga Perkhidmatan Kewangan Luar Pesisir Labuan
  • Suruhanjaya Sekuriti
 • Agensi / Jabatan di Negeri
  • Jabatan Kastam dan Eksais Diraja, Johor

Kementerian Luar Negeri

 • Kementerian
  • Kementerian Luar Negeri
 • Agensi / Jabatan
  • Institut Diplomasi dan Hubungan Luar Negeri (IDFR)
  • Pusat Serantau Asia Tenggara Bagi Mencegah Keganasan

Kementerian Pelajaran

 • Kementerian
  • Kementerian Pelajaran
 • Agensi / Jabatan
  • Bahagian Pendidikan Guru
  • Jabatan Pelajaran Swasta
  • Jabatan Pendidikan Islam dan Moral
  • Jabatan Pendidikan Khas
  • Jabatan Sekolah
 • Badan Berkanun
  • Dewan Bahawa dan Pustaka
  • Institut Aminuddin Baki
  • Institut Terjemahan Negara Malaysia Berhad
  • Lembaga Peperiksaan Malaysia
  • Majlis Peperiksaan Malaysia
  • Perpustakaan Kuching
 • Agensi / Jabatan di Negeri
  • Semua Jabatan Pelajaran
 • Maktab
  • Institut Perguruan Darulaman
  • Institut Perguruan Kota Bahru
  • Maktab Perguruan Batu Lintang
  • Maktab Perguruan Batu Pahat
  • Maktab Perguruan Besut
  • Maktab Perguruan Gaya
  • Maktab Perguruan Ilmu Khas
  • Maktab Perguruan Islam Bangi
  • Maktab Perguruan Kinta, Ipoh
  • Maktab Perguruan Kota Bahru
  • Maktab Perguruan Kuala Terengganu
  • Maktab Perguruan Miri, Sarawak
  • Maktab Perguruan Raja Melewar
  • Maktab Perguruan Rajang
  • Maktab Perguruan Sultan Abdul Halim
  • Maktab Perguruan Teknik
  • Maktab Perguruan Temenggong Ibrahim
  • Maktab Perguruan Tengku Ampuan Afzan

Kementerian Pelancongan

 • Kementerian
  • Kementerian Pelancongan
 • Badan Berkanun
  • Lembaga Penggalakan Pelancongan Malaysia

Kementerian Pembangunan Usahawan dan Koperasi

 • Kementerian
  • Kementerian Pembanguanan Usahawan dan Koperasi
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Pembangunan Koperasi Malaysia
  • Lembaga Pelesenan Kenderaan Perdagangan
  • Perbaduanan Nasional Berhad (PNS)
  • Pusat Khidmat Kontraktor
 • Badan Berkanun
  • Bank Pembangunan Malaysia Berhad
  • Credit Guarantee Corporation
  • Majlis Amanah Rakyat (MARA)
  • Maktab Kerjasama Malaysia
  • Yayasan Tekun Nasional
 • Lain-lain
  • UDA Holdings Berhad

Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat

 • Kementerian
  • Kementerian Pembangunan Wanita, Keluarga dan Masyarakat
 • Agensi Jabatan
  • Institut Sosial Malaysia
  • Jabatan Kebajikan Masyarakat Malaysia
  • Jabatan Pembangunan Wanita
 • Badan Berkanun
  • Lembaga Penduduk dan Pembangunan Keluarga Negara (LPPKN)

Kememterian Penerangan

 • Kementerian
  • Kementerian Penerangan Malaysia
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Filem Negara
  • Jabatan Hal Ehwal Khas
  • Jabatan Penerangan
  • Jabatan Penyiaran
 • Badan Berkanun
  • Pertubuhan Berita Nasional Malaysia (BERNAMA)

Kementerian Pengajian Tinggi

 • Kementerian
  • Kementerian Pengajian Tinggi
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Pengurusan IPT
  • Jabatan Pengurusan Politeknik dan Kolej Komuniti
  • Lembaga Akreditasi Negara (LAN)
  • Perbadan Tabung Pendidikan Tinggi Nasional (PTPTN)
  • Yayasan Tunku Abdul Rahman
 • Institut Pendidikan Tinggi Awam
  • Universiti Darul Iman
  • Universiti Islam Antarabangsa (UIA)
  • Universiti Kebangsaan Malaysia (UKM)
  • Universiti Malaya (UM)
  • Universiti Malaysia Kelantan (UMK)
  • Universiti Malaysia Pahang (UMP)
  • Universiti Malaysia Perlis (UniMAP)
  • Universiti Malaysia Sabah (UMS)
  • Universiti Malaysia Sarawak (UNIMAS)
  • Universiti Malaysia Terengganu (UMT)
  • Universiti Pendidikan Sultan Idris (UPSI)
  • Universiti Pertahanan Nasional Malaysia (UPNM)
  • Universiti Putra Malaysia (UPM)
  • Universiti Sains Islam Malaysia (USIM)
  • Universiti Sains Malaysia (USM)
  • Universiti Teknikal Malaysia Melaka (UTeM)
  • Universiti Teknologi Malaysia (UTM)
  • Universiti Teknologi MARA (UiTM)
  • Universiti Tun Hussein Onn Malaysia (UTHM)
  • Universiti Utara Malaysia (UUM)
 • Kolej Komuniti
 • Politeknik
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Keretapi Malaysia
  • Jabatan Keselamatan Jalan Raya
  • Jabatan Laut Sabah
  • Jabatan Laut Sarawak
  • Jabatan Laut Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Pengangkutan Jalan (JPJ)
 • Badan Berkanun
  • Keretapi Tanah Melayu Berhad (KTMB)
  • Lembaga Pelabuhan Bintulu
  • Lembaga Pelabuhan Kemaman
  • Lembaga Pelabuhan Klang
  • Lembaga Pelabuhan Kuantan
  • Perbadanan Aset Keretapi
  • Suruhanjaya Pelabuhan Pulau Pinang
 • Agensi / Jabatan di Negeri
  • Jabatan Pengangkutan Jalan Negeri Selangor

Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri

 • Kementerian
  • Kementerian Perdagangan Antarabangsa dan Industri (MITI), Malaysia
 • Badan Berkanun
  • Lembaga Kemajuan Perindustrian Malaysia (MIDA)
  • Perbadanan Pembangunan Industri Kecil dan Sederhana (SMIDEC)
  • Perbadanan Pembangunan Perdangangan Luar Malaysia (MATRADE)
  • Perbadanan Produktiviti Negara Malaysia (NPC)
  • Syarikat Permodalan Kemajuan Perusahaan Malaysia Berhad (MIDF)

Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna

 • Kementerian
  • Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal Ehwal Pengguna
 • Bahagian
  • Tribunal Tuntutan Pengguna
 • Agensi / Jabatan
  • Perbadanan Harta Intelek Malaysia
 • Badan Berkanun
  • Suruhanjaya Syarikat Malaysia

Kementerian Pertahanan

 • Kementerian
  • Kementerian Pertahanan (AWAM SAHAJA)
 • Agensi / Jabatan
  • Angkatan Tentera Diraja Malaysia
  • Jabatan Hal Ehwal Veteran ATM
  • Jabatan Latihan Khidmat Negara
  • Tentera Darat Malaysia
  • Tentera Laut Diraja Malaysia
  • Tentera Udata Diraja Malaysia
 • Badan Berkanun
  • Lembaga Tabung Angkatan Tentera
 • Lain-lain
  • Instutu Penyelidikan Sains & Teknologi Pertahanan

Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani

 • Kementerian
  • Kementerian Pertanian dan Industri Asas Tani
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Perikanan Malaysia
  • Jabatan Perkhidmatan Haiwan Malaysia
  • Jabatan Pertanian Malaysia
 • Badan Berkanun
  • Bank Pertanian Malaysia
  • Institut Penyelidikan dan Kemajuan Pertanian Malaysia (MARDI)
  • Lembaga Kemajuan Ikan Malaysia (LKIM)
  • Lembaga Kemajuan Pertanian Kemubu (KADA)
  • Lembaga Kemajuan Pertanian Muda (MADA)
  • Lembaga Pemasaran Pertanian Persekutuan (FAMA)
  • Lembaga Perindustrian Nanas Malaysia
  • Lembaga Pertubuhan Peladang
 • Agensi / Jabatan di Negeri
  • Institut Kemajuan Ternakan Ayam

Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan

 • Kementerian
  • Kementerian Perumahan dan Kerajaan Tempatan, Malaysia
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia
  • Jabatan Kerajaan Tempatan
  • Jabatan Lanskap Negara
  • Jabatan Perancangan Bandar dan Desa Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Perumahan Negara

Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi

 • Kementerian
  • Kementerian Perusahaan Perladangan dan Komoditi
 • Badan Berkanun
  • Lembaga Getah Malaysia
  • Lembaga Koko Malaysia
  • Lembaga Lada Malaysia
  • Lembaga Minyak Sawit Malaysia
  • Lembaga Perindustrian Kayu Malaysia
  • Lembaga Tembakau Negara
 • Lain-lain
  • Majlis Kayu Kayan Malaysia
  • Majlis Minyak Sawit Malaysia
  • Majlis Persijilan Kayu Negara
  • Majlis Promosi Eksport Getah Malaysia
  • Majlis Promosi Perabot Malaysia

Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi

 • Kementerian
  • Kementerian Sains, Teknologi dan Inovasi
 • Bahagian
  • Bahagian Antarabangsa
  • Bahagian Sains dan Teknologi (S&T)
  • Direktorat Bioteknologi Kebangsaan (BIOTEK)
  • Direktorat Oseanografi Kebangsaan (NOD)
  • Pejabat Penasihat Sains
  • Pusat Maklumat Sains dan Teknologi Malaysia (MASTIC)
  • Pusat Remote Sensing Negara (MACRES)
  • Pusat Sains Negara
 • Agensi / Jabatan
  • Agensi Angkasa Negara (ANGKASA)
  • Agensi Nuklear Malaysia
  • Jabatan Kimia
  • Jabatan Meteorologi Malaysia
  • Jabatan Standard Malaysia
  • Lembaga Perlesenan Tenaga Atom
 • Badan Berkanun
  • Akademi Sains Malaysia (ASM)
  • Perbadanan Pembangunan Teknologi Malaysia (MTDC)
 • Lain-lain
  • MIMOS Berhad
  • Multimedia Development Corporation (MDC)
  • SIRIM BERHAD
  • Technology Park Malaysia (TPM)
  • Unit Khas Teknologi Tinggi (MIGHT)

Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar

 • Kementerian
  • Kementerian Sumber Asli dan Alam Sekitar
 • Bahagian
  • Pusat Infrastruktur Data Geospatial Negara
 • Agensi / Jabatan
  • Institut Penyelidikan Hidraulik Kebangsaan (NAHRIM)
  • Institut Penyelidikan Perhutanan Malaysia (FRIM)
  • Institut Tanah dan Ukur Negara (INSTUN)
  • Jabatan Alam Sekitar (JAS)
  • Jabatan Ketua Pengarah Tanah dan Galian
  • Jabatan Mineral dan Geosains Malaysia
  • Jabatan Pengairan dan Saliran Malaysia
  • Jabatan Perhutanan Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Perlindungan Hidupan Liar dan Taman Negara (PERHILITAN)
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan Malaysia (JUPEM)
 • Agensi / Jabatan di Negeri
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan W. P. Kuala Lumpur/Putrajaya
  • Jabatan Ukur dan Pemetaan W. P. Labuan

Kementerian Sumber Manusia

 • Kementerian
  • Kementerian Sumber Manusia
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Hal Ehwal Kesatuan Sekerja
  • Jabatan Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan (JKKP)
  • Jabatan Perhubungan Perusahaan
  • Jabatan Tenaga Kerja Sabah
  • Jabatan Tenaga Kerja Sarawak
  • Jabatan Tenaga Kerja Semenanjung Malaysia
  • Jabatan Tenaga Manusia
  • Mahkamah Perusahaan Malaysia
  • Majlis Latihan Vokasional Kebangsaan
 • Badan Berkanun
  • Perbadanan Tabung Pembangunan Kemahiran
  • Pertubuhan Keselamatan Sosial (PERKESO)
 • Syarikat
  • Institut Keselamatan dan Kesihatan Pekerjaan Kebangsaan (NIOSH)
  • Pembangunan Sumber Manusia Berhad (PSMB)
 • Majlis Penasihat
  • Majlis Negara bagi Keselamatan & Kesihatan Pekerjaan
  • Majlis Penasihat Buruh Kebangsaan
  • Majlis Penetapan Gaji

Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi

 • Kementerian
  • Kementerian Tenaga, Air dan Komunikasi
 • Agensi / Jabatan
  • Jabatan Bekalan Air
  • Jabatan Perkhidmatan Pembetungan
 • Badan Berkanun
  • Pusat Tenaga Malaysia
  • Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia
  • Suruhanjaya Tenaga

Kementerian Wilayah Persekutuan

 • Kementerian
  • Kementerian Wilayah Persekutuan
 • Bahagian
  • Bahagian Kemajuan Wilayah Persekutuan dan Perancangan Lembah Kelang
 • Agensi / Jabatan
  • Pejabat Pengarah Tanah dan Galian Wilayah Persekutuan
  • Perbadanan Labuan
  • Urusetia Jawatankuasa Kerja Tanah Wiliyah Persekutuan
 • Pihak Berkuasa Tempatan
  • Dewan Bandaraya Kuala Lumpur (DBKL)
 • Badan Berkanun
  • Perbadanan Putrajaya

 

 JIKA  NAMA  MAJIKAN  ANDA TIADA  DALAM SENARAI  DIATAS, 

SILA  HUBUNGI  TEL @ SMS  UNTUK MENYEMAK STATUS MAJIKAN ANDA

INFOLINE 24 JAM : 019-662 6346


P/s : SEBARANG PERUBAHAN DAN INFORMASI TERBARU AKAN DIBERITAHU KELAK

 

" Sila klik untuk maklumat skim lain "